Xuất khẩu rau quả tháng 10 giảm hơn 18% so với cùng kì

Đây là tháng giảm liên tiếp thứ hai của xuất khẩu rau quả sau khi tăng nhẹ trong tháng 8/2020.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu hàng rau quả tháng giảm liên tiếp trong hai tháng qua, sau khi tăng nhẹ trong tháng 8/2020.

Cụ thể, trong tháng 10/2020 xuất khẩu hàng rau quả đạt 241,8 triệu USD, giảm 18,2% so với tháng 10/2019. Trước đó, trong tháng 9/2020, xuất khẩu mặt hàng quả đạt 157,2 triệu USD, giảm hơn 19% so với tháng 9/2019.

Như vậy, tính chung trong 10 tháng năm 2020, xuất khẩu hàng rau quả đạt 2,73 tỉ USD, giảm 12,2% so với cùng năm 2019.

Xuất khẩu rau quả tháng 10 giảm hơn 18% so với cùng kì

Thị trường xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Về thị trường, trong tháng 10/2020 xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc đạt 119,2 triệu USD, giảm 33,7% so với tháng 10/2019. Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh đã góp phần tới sự sụt giảm mạnh hàng rau quả xuất khẩu trong tháng 10/2020, bởi hàng rau quả xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc luôn chiếm tỉ trọng cao.

Vì vậy, dù trị giá hàng rau quả xuất khẩu sang các thị trường như: Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Hà Lan, Australia và Nga trong tháng 10/2020 tăng mạnh, nhưng vẫn không bù đắp được mức giảm xuất khẩu tới thị trường Trung Quốc, do tỉ trọng xuất khẩu sang các thị trường này còn thấp.

Bài viết liên quan