Xuất khẩu chè sang Anh tăng hơn 100% trong 9 tháng

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 12 cho Anh, lượng và trị giá chè nhập khẩu từ Việt Nam tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2020, đạt 881 tấn, trị giá 2 triệu USD.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho biết, nhập khẩu chè của Anh trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 102.760 tấn, trị giá 264,6 triệu USD, tăng 14,2% về lượng và tăng 4,2% về trị giá so cùng năm 2019.

Giá chè nhập khẩu bình quân của Anh trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 2.574,8 USD/tấn, giảm 8,8% so với cùng năm 2019.

Về thị trường, Anh nhập khẩu chè nhiều nhất từ thị trường Kenia trong 9 tháng đầu năm 2020, đạt 59.400 tấn, trị giá 129,2 triệu USD, tăng hơn 22% về lượng và tăng hơn 13% về trị giá so với cùng năm 2019. Tỉ trọng nhập khẩu chè từ Kenia chiếm tới 57,8% tổng lượng chè nhập khẩu.

Tiếp theo là các thị trường như Malauy, Ấn Độ, Rwanda...Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 12 cho Anh, lượng và trị giá chè nhập khẩu từ Việt Nam tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2020, đạt 881 tấn, trị giá 2 triệu USD, tăng 90% về lượng và tăng 104% về trị giá so với cùng kì năm 2019.

Tỉ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn còn thấp, chỉ chiếm 0,9% tổng lượng nhập khẩu vào thị trường Anh, tăng 0,4 điểm phần trăm so với cùng kì năm 2019.

Xuất khẩu chè sang Anh tăng hơn 100% trong 9 tháng

Thị trường cung cấp chè đen và chè xanh cho Anh trong 9 tháng đầu năm 2020. Nguồn: Bộ Công Thương/ITC.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu chè đen của Anh đạt 98.870 tấn, trị giá 243,37 triệu USD, tăng 13,8% về lượng và tăng 4,5% về trị giá so với cùng năm 2019. Giá chè đen nhập khẩu bình quân của Anh trong 9 tháng đầu năm 2020 ở mức 2.461,4 USD/tấn, giảm 8,2% so với cùng năm 2019.

Anh nhập khẩu chè đen chủ yếu từ thị trường Kenia, với lượng chiếm tới 60,1% trong 9 tháng đầu năm 2020. Tiếp theo là các thị trường như: Malauy, Ấn Độ, Rwanda...

Việt Nam là thị trường cung cấp chè đen lớn thứ 11 cho Anh, lượng và trị giá nhập khẩu chè đen từ Việt Nam tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2020, tuy nhiên tỉ trọng nhập khẩu chè đen từ Việt Nam chỉ chiếm 0,6% tổng lượng chè đen Anh nhập khẩu.

Ngoài ra nhập khẩu chè xanh của Anh trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 3.770 tấn, trị giá 20,65 triệu USD, tăng 26,6% về lượng, nhưng chỉ tăng 1% về trị giá, do giá chè xanh nhập khẩu bình quân đạt 5.480,5 USD/tấn, giảm 20,2% so với cùng kì năm 2019.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2020 Anh tăng nhập khẩu chè xanh từ Việt Nam, đạt 280 tấn, trị giá 937.000 USD, tăng 79,8% về lượng và tăng hơn 101% về trị giá so với cùng kì năm 2019. Thị phần chè xanh Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Anh tăng từ 5,2% trong 9 tháng năm 2019, lên 7,4% trong 9 tháng năm 2020.

Bài viết liên quan