Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB) chốt cổ tức tiền tỷ lệ 15% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25%

Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (Mã chứng khoán: HUB – sàn HOSE) thông báo chốt cổ tức.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chốt cổ bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 15%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 16/11 và ngày thanh toán là 08/12.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến trả cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 4:1, cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới, ngày đăng ký cuối cùng là 16/11/2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp công bố doanh thu là 313,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 50,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 5,5% và 0,4% so với 9 tháng đầu năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 22,6% lên 24,8%. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 84,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 60 tỷ đồng.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 4,3% lên 763,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền và đầu tư tài chính đạt 170,5 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản; tồn kho là 169,1 tỷ đồng, chiếm 22,2% tổng tài sản; các khoản đầu tư tài chính dài hạn là 135,1 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 105,2 tỷ đồng, chiếm 13,8% tổng tài sản.

Trong tồn kho có tới 123,1 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu HUB tăng 1.200 đồng (+5,09%) lên 24.800 đồng/cổ phiếu.

Bài viết liên quan