Xây dựng Tiền Giang (THG) báo lãi 122 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt 6% kế hoạch năm

Trong đó riêng quý 3 Xây dựng Tiền Giang báo lãi sau thuế hơn 30 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

xây dựng Tiền Giang, thg, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thị trường chứng khoán, vượt

CTCP Đầu tư và xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán THG) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 389 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 93 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất, trong quý chi phí bán hàng tăng đột biến từ 35,5 tỷ đồng quý 3 năm ngoái lên 49,9 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trên 40%, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần gấp đôi cùng kỳ, lên 6,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh chủ yếu do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 30,3 tỷ đồng, tăng 7,1% so với quý 3/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 30 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu đạt 1.304 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu tăng doanh thu mảng bán bê tông và kinh doanh bất động sản. Báo cáo cho thấy doanh thu bán bê tông 9 tháng đầu năm đạt 915 tỷ đồng, tăng trưởng 62%. Mảng kinh doanh bất động sản cũng mang về 206 tỷ đồng doanh thu, hơn gấp đôi cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ đồng, tăng trưởng 63,8% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Thái Hith

Bài viết liên quan