Xăng, dầu tăng giá từ 15h

điều chỉnh giá xăng dầu, xăng dầu tăng giá, giá xăng dầu 26/11

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần, có hiệu lực từ 15h hôm nay (26/11).

Tại kỳ điều chỉnh này, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 609 đồng, lên mức 14.494 đồng/lít. Xăng RON95 cũng được điều chỉnh lên 15.351 đồng/lít, cao hơn 650 đồng/lít so với trước đó. Như vậy, giá xăng đã tăng trở lại sau 2 kỳ giảm liên tiếp.

Ngoài ra, các loại dầu cũng đồng loạt tăng trong kỳ điều chỉnh. Dầu diesel cao nhất không quá 11.434 đồng/lít, tức tăng 596 đồng/lít. Giá dầu hỏa cũng được điều chỉnh lên mức 10.138 đồng/lít, tức mỗi lít tăng 576 đồng. Dầu mazut sẽ được bán với giá tối đa là 11.742 đồng/kg, tăng 651 đồng/kg

Lần này, liên bộ không trích lập quỹ bình ổn xăng dầu đối với xăng E5 RON92, dầu hỏa và dầu mazut. Cơ quan điều hành duy trì mức trích lập quỹ đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, giảm mức trích lập quỹ bình ổn đối với dầu diesel xuống mức 100 đồng/lít, thấp hơn kỳ trước 100 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng quyết định tăng chi sử dụng quỹ bình ổn đối với xăng E5 RON92 ở mức 1.000 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 200 đồng/kg. 

.

Bài viết liên quan