VSC hoàn thành 91% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Qua 9 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Container Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lần lượt đạt 1.230 tỉ đồng và 177 tỉ đồng, tương ứng giảm 9% và tăng 19% so với cùng kì năm 2019.

CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (Viconship - Mã: VSC) vừa công bố báo cáo tài chính quí III, với doanh thu đạt 429 tỉ đồng, giảm 6,3% so với cùng kì, toàn bộ doanh thu đến từ mảng cung cấp dịch vụ.

Trong kì, Viconship ghi nhận lãi gộp giảm 6% còn 110 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp ở mức 25,6%, tăng so với con số 25,5% cùng kì năm ngoái. Các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp lần lượt giảm 96%, 8% và 6%.

Trừ đi các chi phí hoạt động, Viconship ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 78,2 tỉ đồng, t đương cùng kì năm 2019. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo đó đạt 64,4 tỉ đồng, giảm 1% so với cùng kì.

VSC hoàn thành 91% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quí III của Viconship).

Qua 9 tháng đầu năm 2020, Viconship ghi nhận doanh thu thuần, giảm 9% còn lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 19% lên 177 tỉ đồng. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần 4 quí gần nhất đạt 4.753 đồng.

Năm 2020, Viconship dự kiến duy trì mức chia cổ tức 20%. Công ty dự kiến doanh thu năm 2020 khoảng 1.550 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 266 tỉ đồng. Như vậy, qua 9 tháng, công ty đã hoàn thành 79% và 91% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Viconship là 2.468 tỉ đồng, tăng 75 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 247 tỉ đồng, chiếm 10% cơ cấu tài sản.

Về phía nguồn vốn, công ty không thay đổi vốn góp chủ sở hữu trong 9 tháng qua, vẫn ở mức 551 tỉ đồng, chiếm 22% cơ cấu nguồn vốn. Sau 9 tháng, công ty đã trả hết 76 tỉ đồng số nợ đi vay ngắn hạn và dài hạn.

Mới đây, Viconship đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền với tỉ lệ 15%. Như vậy công ty sẽ dự chi 82,6 tỉ đồng cho việc trả cổ tức. Ngày đăng kí cuối cùng là 28/10. Thời gian thực hiện chi trả vào ngày 18/11.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu VSC giảm 200 đồng, tương ứng giảm 0,5%, ở mức 41.300 đồng/cp. Mức thanh khoản đạt 178.810 đơn vị.

Bài viết liên quan