Vợ ông Nguyễn Đức Tài muốn bán nửa triệu cổ phiếu MWG

Bà Phan Thị Thu Hiền vừa đăng ký bán 500.000 cổ phiếu MWG theo phương thức thỏa thuận.

Bà Phan Thị Thu Hiền vừa đăng ký bán 500.000 cổ phiếu Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Phương thức giao dịch là thỏa thuận. Thời gian thực hiện từ 9/12 đến 31/12.

Bà Hiền hiện nắm giữ 2,45 triệu cổ phiếu MWG, tỷ lệ 0,54% trước giao dịch. Bà là vợ ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG - người cũng đang nắm giữ hơn 12 triệu cổ phiếu MWG, tỷ lệ 2,66%.

Cổ phiếu MWG trên thị trường hồi phục mạnh từ khoảng 75.000 đồng/cp đầu tháng 8 lên mức 114.300 đồng/cp như hiện tại, tương đương tăng hơn 52%. Tạm tính theo thị giá này, số tiền bà Hiền có thể thu về hơn 57 tỷ đồng.

Trước đó, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, thành viên sáng lập công ty Trần Huy Thanh Tùng cũng bán thỏa thuận 3 triệu cổ phiếu MWG trong phiên 11/11, thu về khoảng 322 tỷ đồng. Hay ông Đặng Minh Lượm, thành viên HĐQT cũng vừa bán 100.000 cổ phiếu MWG trong ngày 2/12.

"Quan trọng là họ bán làm gì. Nếu bán để phục vụ nhu cầu riêng thì tốt còn bán để mua cổ phiếu khác hoặc gửi ngân hàng là dấu hiệu không ổn. Theo hiểu biết của tôi, thì các cổ đông sáng lập không bán cổ phiếu để mua cổ phiếu của người khác hay gửi ngân hàng, như vậy là ổn", Chủ tịch MWG lý giải việc cổ đông sáng lập bán cổ phiếu.

Bài viết liên quan