VNM ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ cơ cấu danh mục ra sao trong tháng 12?

Theo BVSC, đối với danh mục của FTSE Vietnam ETF, các cổ phiếu được tăng tỷ trọng trong kỳ tái cơ cấu lần này có thể là VHM, VNM, KBC, VIC và VCB với tỷ trọng tăng lên là 1,30%, 1,02%, 0,06%, 0,04% và 0,04%.

ttck, chứng khoán, ftse vietnam etf, vnm etf, cổ phiếu, etf, quỹ đầu tư

Ngày 18/12/2020, hai quỹ Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) và FTSE Vietnam ETF sẽ tiến hàn hcơ cấu danh mục quý 4/2020. Với tổng quy mô danh mục lên tới gần 700 triệu USD, hoạt động cơ cấu của 2 quỹ ETF kể trên sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới diễn biến thị trường.

Dựa trên dữ liệu ngày 27/11, CTCK Bảo Việt (BVSC) đã đưa ra dự báo sẽ không có cổ phiếu nào được thêm mới cũng như bị loại ra khỏi danh mục của hai quỹ ETF ngoại này trong kỳ tái cơ cấu quý 4/2020.

Theo BVSC, đối với danh mục của FTSE Vietnam ETF, các cổ phiếu được tăng tỷ trọng trong kỳ tái cơ cấu lần này có thể là VHM, VNM, KBC, VIC và VCB với tỷ trọng tăng lên là 1,30%, 1,02%, 0,06%, 0,04% và 0,04%.

Theo tỷ lệ này, khối lượng tương ứng các cổ phiếu này được mua vào lần lượt là 997 nghìn, 587 nghìn, 247 nghìn, 25 nghìn và 24 nghìn cổ phiếu.

Ngược lại, các cổ phiếu bị bán giảm tỷ trọng đáng kể trong kỳ tái cơ cấu của FTSE ETF lần này có thể là HPG, MSN, VRE và SSI với tỷ trọng giảm xuống lần lượt là 0,91%, 0,48%, 0,35% và 0,33% tương ứng với khối lượng cổ phiếu bị bán ra là 1,64 triệu, 367 nghìn, 794 nghìn và 1,1 triệu cổ phiếu.

Đối với danh mục của VNM ETF, BVSC dự báo các cổ phiếu bị hạ tỷ trọng là HPG, VIC, VRE và BVH với mức giảm lần lượt là 1,15%, 0,71%, 0,52% và 0,30% tương ứng với số cổ phiếu là 2,9 triệu, 651 nghìn, 1,8 triệu và 516 nghìn cổ phiếu.

Các cổ phiếu Việt Nam còn lại trong danh mục đều được tăng tỷ trọng. Trong đó, các cổ phiếu được tăng nhiều nhất là SBT, POW và MSN với tỷ trọng tăng lên là 0,61%, 0,45% và 0,39% tương ứng số cổ phiếu được mua vào là 2,5 triệu, 1,8 triệu và 1,6 triệu cổ phiếu.

Dự báo của BVSC cũng khá tương đồng với dự báo của CTCK BSC khi cho rằng nhiều khả năng VNM ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ không thêm mới hay loại bớt cổ phiếu Việt Nam trong đợt cơ cấu này. Dù vậy, BSC cũng lưu ý trường hợp PVD có thể bị loại khỏi FTSE Vietnam ETF trong trường hợp giá cổ phiếu giảm dưới 11.500 đồng/cp.

Minh Anh

Bài viết liên quan