VNM ETF lần đầu tiên bị rút vốn sau 5 tháng

Song song với việc bị rút vốn hơn 3 triệu USD, quỹ Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) cũng vừa thực hiện bán ròng cổ phiếu Việt Nam trong tuần giao dịch 19-23/10.

Bị rút vốn mạnh hơn 3 triệu USD

Theo số liệu thống kê của IndexUniverse, VNM ETF đã bị rút vốn 3.09 triệu USD trong ngày giao dịch thứ Sáu 23/10. Đáng chú ý khi đây là lần đầu tiên quỹ bị hút vốn kể giữa tháng 5/2020.

Theo đó, tổng lượng vốn bị rút ra khỏi VNM ETF từ đầu năm ở mức 19.17 triệu USD.

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 19-23/10/2020

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 01/01-23/10/2020

Quay lại bán ròng cổ phiếu Việt

Thay đổi số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF từ ngày 19-23/10/2020

VNM ETF đã thoái bớt cổ phiếu Việt trong tuần giao dịch 19-23/10. Toàn bộ 15 mã cổ phiếu đều bị bán ra, nhiều nhất (xét theo số lượng) là POW (gần 150,000 cp), HPG (hơn 140,000 cp) và VRE (hơn 130,000 cp).

Tại ngày 23/10, tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt trong danh mục VNM ETF đang ở mức 67.59%, tăng 3% sau hơn 1 tháng (64.54% tại ngày 18/09).

Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF tại ngày 23/10/2020

Tính tới thời điểm 27/10, tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF đang đạt 388.2 triệu USD, tăng 2.6 triệu USD qua tháng (385.6 triệu USD tại ngày 22/09).

Bài viết liên quan