Viglacera 9 tháng lãi 503 tỉ đồng, EPS đạt 1.420 đồng

Sau 9 tháng, Viglacera ghi nhận doanh thu 7.098 tỉ đồng, LNTT 693 tỉ đồng, tương ứng tỉ lệ thực hiện 86% mục tiêu doanh thu và 92% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng công ty Viglacera – CTCP (Mã: VGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III với doanh thu giảm 10% so với cùng kì, đạt 2.298 tỉ đồng. Doanh thu tài chính cũng giảm mạnh từ 34 tỉ đồng trong quí III năm trước về 11 tỉ đồng quí III năm nay.

Tuy nhiên, công ty vẫn báo lãi sau thuế tăng trưởng 7,5% lên 218 tỉ đồng. Nguyên nhân chính là các khoản chi phí gồm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lí đều giảm so với cùng kì.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Viglacera ghi nhận doanh thu 7.098 tỉ đồng, giảm 4% so với cùng kì năm 2019. Cơ cấu doanh thu của công ty có tới 75% là từ hoạt động bán hàng, 24,8% là cung cấp dịch vụ và số ít còn lại từ hợp đồng xây dựng.

Chi phí bán hàng tăng gần 16% lên 568 tỉ đồng và khoản lỗ khác 32 tỉ đồng kéo LNST của công ty giảm hơn 8% còn 561 tỉ đồng. Lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty đạt 503 tỉ đồng, giảm 3,6%. EPS (Lãi cơ bản trên một cổ phần) 4 quí đạt 1.420 đồng.

Viglacera 9 tháng lãi 503 tỉ đồng, EPS đạt 1.420 đồng

Nguồn: Thu Thủy tổng hợp từ VGC

Tính đến thời điểm kết thúc quí III, tổng tài sản của Viglacera đạt 21.370 tỉ đồng, tăng gần 1.550 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt của công ty giảm 25% xuống 2.043 tỉ đồng.

Ngược lại, hàng tồn kho tăng 9% lên 3.628 tỉ đồng chủ yếu do chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong kì tăng. Bất động sản đầu tư tăng gần 20%, từ 4.800 tỉ đồng hồi đầu năm lên 5.739 tỉ đồng sau 9 tháng.

Đáng chú ý, tài sản dở dang trong kì tăng tới 40% lên gần 2.896 tỉ đồng. Những biến động giá trị đáng kể tập trung phần lớn tại các dự án khu công nghiệp và dự án xử kí nước tại khu công nghiệp.

Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn tại dự án KCN Yên Phong mở rộng (551 tỉ đồng) và KCN Yên Phong II C (402 tỉ đồng) tăng nhiều nhất, lần lượt gấp 8 lần và 2,8 lần so với đầu kì. Ngoài ra, giá trị đầu tư vào các dự án KCN Phú Hà giai đoạn I, KCN Tiền Hải, KCN Đông Mai, KCN Mariel... đều tăng trưởng.

Viglacera 9 tháng lãi 503 tỉ đồng, EPS đạt 1.420 đồng

Nguồn: BCTC quí III/2020 của VGC

Tổng nợ phải trả của Viglacera tính đến ngày 30/9 là 14.407 tỉ đồng, tăng thêm gần 1.640 tỉ đồng sau 9 tháng. Nợ vay tài chính ngắn và dài hạn trong kì không ghi nhận biến động đáng kể, lần lượt đạt 1.509 tỉ đồng và 580 tỉ đồng.

Sự thay đổi của tổng nợ chủ yếu do chi phí phải trả dại hạn tăng gần 24% từ 2.605 tỉ đồng hồi đầu năm lên 3.399 tỉ đồng. Công ty không đưa ra thuyết minh cụ thể về khoản chi phí phải trả phát sinh trên.

Bài viết liên quan