Viettel bán hơn 4,4 triệu cổ phiếu CTR với giá bình quân thấp hơn giá sàn phiên 7/12

Giá đấu bình quân 46.617 đồng/cp thấp hơn giá sàn của cổ phiếu CTR trong phiên 7/12 là 47.200 đồng/cp.

Ngày 7/12, Viettel đã bán hết 4,4 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction – UPCoM: CTR) cho 19 nhà đầu tư với giá bình quân 46.617 đồng/cp, tổng giá trị gần 206,3 tỷ đồng. Giá đấu cao nhất là 48.000 đồng/cp. Giá thấp nhất 46.600 đồng/cp. Viettel sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Công trình Viettel từ 73,22% xuống 6,94%.

Trong phiên 7/12, giá sàn của cổ phiếu CTR ở mức 47.200 đồng/cp, cao hơn mức giá đấu bình quân ở trên nên theo quy chế đấu giá, nhà đầu tư sẽ phải mua cổ phiếu CTR với mức giá thấp nhất là 47.200 đồng/cp.

Quy tắc đấu giá được tuân thủ theo quy định tại Nghị định 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Trước đó, có 19 nhà đầu tư trong nước đăng ký mua tổng cộng 4,4 triệu cổ phần, tương đương 57% tổng số cổ phần của Công trình Viettel do Viettel đem ra đấu giá (7,75 triệu cổ phần). Trong đó, 17 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua gần 2,9 triệu cổ phần, trong khi 2 tổ chức đăng ký mua hơn 1,5 triệu cổ phiếu. Giá khởi điểm 46.600 đồng/cp.

Công trình Viettel là đơn vị vận hành khai thác mạng lưới hạ tầng lớn nhất Việt Nam khi trực tiếp vận hành hạ tầng viễn thông của Tập đoàn mẹ - Viettel cả ở trong nước và nước ngoài. Tính đến năm 2019, doanh thu từ tập đoàn mẹ vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu 93,5%. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu ngoài tập đoàn lên 30% đến năm 2025. Trong 3 năm gần nhất (2017-2019), lợi nhuận của Công trình Viettel tăng từ 111 tỷ đồng lên 181 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 168 tỷ đồng, tăng 35% và hoàn thành gần 85% kế hoạch cả năm.

Bài viết liên quan