Vietcombank bổ nhiệm 2 phó giám đốc

Vietcombank vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm bà Đinh Phương Thu Hà, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp 1 giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch từ 18/11.

Trước đó, bà Phan Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Kế toán, cũng được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Vietcombank, chi nhánh Hà Nội. 

Vietcombank, VCB, hội sở chính, bổ nhiệm nhân sự, nhân sự hội sở chính

Bà Phan Thị Hồng Vân nhận quyết định bổ nhiệm tân Phó giám đốc Vietcombank, chi nhánh Hà Nội. 

Đầu tháng 11, ngân hàng công bố các quyết định nhân sự tại trụ sở chính (TSC). HĐQT điều động và bổ nhiệm bà Đoàn Hồng Nhung, Trưởng phòng Chính sách và Sản phẩm ngân hàng bán lẻ giữ chức Trưởng phòng Chính sách Khách hàng và sản phẩm bán lẻ TSC từ 9/11.

Nhiều cá nhân được điều động làm phó phòng Chính sách Khách hàng và Sản phẩm Bán lẻ TSC. Bà Đặng Thị Huyền, ông Vũ Khắc Trường và bà Bùi Thị Thu Thủy (đều đang là Phó Trưởng Phòng Chính sách và sản phẩm ngân hàng bán lẻ); bà Lê Thị Thúy Nga, Phó Trưởng Phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ - Tổ trưởng Tổ Quản  lý dự án chuyển đổi mô hình hoạt động ngân hàng bán lẻ; và bà Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng Phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuộc Trung tâm Thẻ TSC. 

HĐQT cũng điều động ông Nguyễn Trung Hải, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp 1, Chi nhánh Hà Nội giữ chức Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý kênh chi nhánh - TSC từ 9/11. 

Nhiều cá nhân được bổ nhiệm phó trưởng phòng Quản lý kênh chi nhánh. Cụ thể, bà Đặng Thị Vân Hòa, Phó Trưởng Phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ, ông Hạ Chí Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ phụ trách Bộ phận Quản lý bán vùng khu vực Miền Nam và ông Tấn Nguyễn Duy Vũ, Phó Trưởng phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ phụ trách Bộ phận Quản lý bán vùng khu vực Miền Trung. 

Bài viết liên quan