Vì sao dự án Khai thác vàng Khe Đương, Đà Nẵng vẫn ‘’giậm chân tại chỗ’’ sau 3 năm được cấp phép?

Vì không thể chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác nên dự án khai thác vàng Khe Đương tại Đà Nẵng đã ‘’giậm chân tại chỗ’’ sau 3 năm được cấp phép.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký Báo cáo số 303/BC-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 19/12/2018.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã rất vất vả để truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại Khe Đương

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay, Công ty TNHH MTV Bông Sen Vàng Đà Nẵng chưa đưa mỏ vào khai thác do chưa hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng đất khai thác khoáng sản để ký Hợp đồng thuê đất.

Nguyên nhân được đưa ra là, theo Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ đạo không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Chính phủ quyết định).

Do vậy, việc chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang đất khai thác khoáng sản đối với mỏ vàng Khe Đương không thể triển khai được, khi giấy phép hết hạn UBND thành phố sẽ không xem xét, gia hạn giấy phép khai thác cho Công ty.

Điều đáng chú ý, mặc dù Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành vào tháng 1/2017, nhưng sau đó vào ngày 01/6/2017, Đà Nẵng lại ban hành giấy phép số 2943/GP-UBND cho Công ty TNHH MTV Bông Sen Vàng Đà Nẵng khai thác đối với dự án Dự án khai thác vàng Khe Đương, xã Hòa Bắc(!?)

Bài viết liên quan