VCSC: Sacombank có thể vượt kế hoạch xử lý tài sản tồn đọng

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa có báo cáo về Sacombank (HoSE: STB), đề cập 4.000 tỷ đồng tài sản tồn đọng liên quan đến đề án xử lý được loại trừ khỏi báo cáo tài chính trong 6 tháng, trong số 8.900 tỷ đồng tài sản tồn đọng được công bố đã xử lý trong 5 tháng đầu năm tại ĐHCĐ thường niên. 

Con số tài sản tồn đọng thuộc đề án được loại trừ trong quý III không thể tính từ báo cáo tài chính quý, tuy nhiên, ở góc độ rộng hơn, VCSC quan sát thấy sự cải thiện trong gần như mọi khoản mục của tài sản không sinh lãi.

CTCK cho rằng Sacombank đã tập trung xử lý các tài sản tồn đọng thông qua tăng dự phòng cho tài sản có rủi ro tín dụng 1.200 tỷ đồng. Điều này khiến chi phí dự phòng cao hơn 69% so với cùng kỳ năm trước. VCSC nhận định ngân hàng có thể vượt kế hoạch về xử lý tài sản nợ xấu 11.000 tỷ đồng trong năm 2020.

STB, Sacombank, xử lý nợ tồn đọng, xử lý nợ, tài sản tồn đọng, chi phí dự phòng

Nguồn: VCSC.

CTCK nâng dự phóng xử lý tài sản tồn đọng thuộc đề án trong năm 2020 lên 11.500 tỷ đồng từ giả định trước đây là 10.800 tỷ đồng, được hỗ trợ bởi quan điểm mảng kinh doanh cốt lõi ổn định, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. 

Dù Sacombank, hiện diện lớn tại khu vực miền Trung, nơi vừa bị tác động lớn của đợt bão lũ vừa qua tại Việt Nam, VCSC cho rằng các biện pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng sẽ không tác động đáng kể đến lợi nhuận của ngân hàng. 

Bài viết liên quan