VCFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

VCFTA) áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi được cấp bởi tổ chức có thẩm quyền của Nhà nước hoặc được Nhà nước ủy quyền.

VCFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile (VCFTA) áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, tức là Giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi được cấp bởi tổ chức có thẩm quyền của Nhà nước hoặc được Nhà nước ủy quyền.

Chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu VC

Phải thực hiện trên giấy trắng, khổ A4; phù hợp với mẫu quy định, nội dung thể hiện bằng bằng Tiếng Anh, do Tổ chức cấp chứng nhận xuất xứ của Bên xuất khẩu cấp (có con dấu truyền thống hoặc điện tử), có số tham chiếu riêng, chữ ký tay của cán bộ có thẩm quyền;

Bộ chứng nhận xuất xứ (mẫu VC)

Của phía Chile chỉ bao gồm một bản gốc; phía Việt Nam gồm một bản gốc và hai bản sao.

Kiểm tra chứng nhận xuất xứ (mẫu VC)

Việt Nam và Chile sẽ đăng lên mạng Internet một số thông tin cơ bản của chứng nhận xuất xứ do Bên xuất khẩu cấp như số tham chiếu, mã HS, mô tả hàng hóa, ngày cấp, số lượng và tên Người xuất khẩu.

Bài viết liên quan