VCFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng giày dép

Trong VCFTA, mức cam kết mở cửa của Việt Nam đối với sản phẩm giày dép của Chile là rất hạn chế, không có dòng thuế nào được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile (VCFTA) được ký kết ngày 11/11/2011 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Tương tự như các FTA truyền thống khác, FTA này chỉ bao gồm các cam kết về thương mại hàng hóa (thuế quan, qui tắc xuất xứ, các vấn đề/thủ tục liên quan đến hàng hóa), không có các cam kết về dịch vụ, đầu tư…

VCFTA là FTA đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia ở khu vực châu Mỹ.

VCFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng giày dép

Đồ họa: TV

Cam kết về thuế quan với mặt hàng giày dép từ phía Việt Nam

Trong VCFTA, mức cam kết mở cửa của Việt Nam đối với sản phẩm giày dép của Chile là rất hạn chế, không có dòng thuế nào được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực, tất cả dòng thuế đều có lộ trình xóa bỏ thuế dài (dài nhất là 13 năm).

Chi tiết Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam áp dụng với mặt hàng giày dép Chile theo VCFTA

Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam áp dụng với mặt hàng giày dép Chile theo VCFTA

Cam kết về thuế quan với mặt hàng giày dép từ phía Chile

Khác với nhiều nước trên thế giới, Chile chỉ áp dụng một mức thuế suất MFN duy nhất (mức 6%) cho tất cả loại hàng hóa từ các nước thành viên WTO.

Tham gia VCFTA, Chile cam kết xóa bỏ thuế quan cho tất cả dòng thuế đối với sản phẩm giày dép thuộc Chương 64, trong đó phân nửa là xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực (năm 2016), số còn lại xóa bỏ theo lộ trình ba năm (tức là đến năm 2019 là xóa bỏ hoàn toàn).

Chi tiết Lộ trình cắt giảm thuế của Chile áp dụng với mặt hàng giày dép Việt Nam theo VCFTA

Lộ trình cắt giảm thuế của Chile áp dụng với mặt hàng giày dép Việt Nam theo VCFTA
Bài viết liên quan