Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/11: Vietcombank giảm giá nhân dân tệ, bảng Anh, won

Khảo sát tỉ giá ngoại tệ trong phiên sáng đầu tuần, các đồng yen Nhật, won, nhân dân tệ, bảng Anh giảm giá ở cả hai chiều mua bán so với cuối phiên giao dịch tuần trước.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/11: Vietcombank giảm giá nhân dân tệ, bảng Anh, won

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 30/11, tại chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng SCB vẫn tiếp tục có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 219.40 VND/JPY. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Eximbank ở mức 222 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay(30/11/2020)

Tỷ giá JPY hôm qua(29/11/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

215,30

217,47

226,51

214,91

217,08

226,10

Agribank

219,23

220,61

225,37

218,67

220,05

224,79

ACB

220,08

221,18

224,44

N/A

N/A

N/A

Techcombank

219,18

219,43

228,46

218,45

218,69

228,14

Vietinbank

216,83

217,33

225,83

216,57

217,07

225,57

BIDV

217,01

218,32

225,75

216,90

218,21

225,66

VPB

217,03

218,63

224,26

217,03

218,63

224,26

DAB

216,00

221,00

223,00

216,00

221,00

223,00

VIB

219,00

221,00

224,00

218,00

220,00

225,00

SCB

219,40

220,10

223,70

219,40

220,10

223,70

STB

219,00

221,00

225,00

219,00

221,00

225,00

EIB

218,00

219,00

222,00

218,00

219,00

222,00

HSBC

217,00

220,00

226,00

217,00

219,00

226,00

NCB

219,03

220,23

224,98

219,03

220,23

224,98

Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 14 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 9 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 9 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Hôm nay Ngân hàng Đông Á có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.940 VND/AUD. Trong khi đó Ngân hàng Eximbank có giá bán AUD thấp nhất là 17.031 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay(30/11/2020)

Tỷ giá AUD hôm qua(29/11/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16.698,08

16.866,75

17.395,48

16.622,17

16.790,07

17.316,39

Agribank

16.795,00

16.863,00

17.405,00

16.696,00

16.763,00

17.305,00

ACB

16.884,00

16.994,00

17.279,00

N/A

N/A

N/A

Techcombank

16.667,00

16.896,00

17.498,00

16.604,00

16.832,00

17.476,00

Vietinbank

16.884,00

17.014,00

17.484,00

16.809,00

16.939,00

17.409,00

BIDV

16.792,00

16.894,00

17.366,00

16.764,00

16.865,00

17.333,00

VPB

16.572,00

16.687,00

17.314,00

16.572,00

16.687,00

17.314,00

DAB

16.940,00

17.010,00

17.240,00

16.910,00

16.970,00

17.210,00

VIB

16.773,00

16.925,00

17.369,00

16.699,00

16.851,00

17.368,00

SCB

16.820,00

16.870,00

17.270,00

16.820,00

16.870,00

17.270,00

STB

16.902,00

17.002,00

17.418,00

16.896,00

16.996,00

17.402,00

EIB

16.719,00

16.769,00

17.031,00

16.719,00

16.769,00

17.031,00

HSBC

16.719,00

16.849,00

17.446,00

16.623,00

16.753,00

17.345,00

NCB

16.778,00

16.868,00

17.290,00

16.778,00

16.868,00

17.290,00

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 14 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 7 ngân hàng giảm giá và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 7 ngân hàng giảm giá và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.605 VND/GBP. Đồng thời Sacombank cũng có giá bán ra thấp nhất là 30.937VND/GBP.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay(30/11/2020)

Tỷ giá GBP hôm qua(29/11/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

30.072,34

30.376,10

31.328,31

30.157,05

30.461,66

31.416,54

Agribank

30.415,00

30.599,00

31.159,00

30.459,00

30.643,00

31.204,00

ACB

0,00

30.660,00

0,00

N/A

N/A

N/A

Techcombank

30.238,00

30.471,00

31.374,00

30.149,00

30.381,00

31.357,00

Vietinbank

30.475,00

30.525,00

31.485,00

30.565,00

30.615,00

31.575,00

BIDV

30.227,00

30.409,00

31.104,00

30.342,00

30.525,00

31.229,00

VPB

30.283,00

30.518,00

31.202,00

30.283,00

30.518,00

31.202,00

DAB

30.530,00

30.650,00

31.060,00

30.620,00

30.740,00

31.160,00

VIB

30.357,00

30.633,00

31.099,00

30.367,00

30.643,00

31.244,00

SCB

30.580,00

30.700,00

31.190,00

30.580,00

30.700,00

31.190,00

STB

30.605,00

30.705,00

30.937,00

30.601,00

30.701,00

30.910,00

EIB

30.505,00

30.597,00

31.075,00

30.505,00

30.597,00

31.075,00

HSBC

30.118,00

30.415,00

31.365,00

30.152,00

30.450,00

31.401,00

NCB

30.516,00

30.636,00

31.272,00

30.516,00

30.636,00

31.272,00

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tại 7 ngân hàng Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng giảm giá, 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua và 4 ngân hàng không mua vào KRW. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng giảm giá và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,43 VND/KRW. Trong khi đó BIDV có giá bán won thấp nhất là 21.94 VND/KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay(30/11/2020)

Tỷ giá KRW hôm qua(29/11/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

18,13

20,15

22,07

18,14

20,16

22,08

Agribank

0,00

19,99

22,04

0,00

19,99

22,04

Techcombank

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

Vietinbank

19,18

19,98

22,78

19,18

19,98

22,78

BIDV

18,82

20,79

21,94

18,85

0,00

22,92

SCB

0,00

20,70

23,00

0,00

20,70

23,00

STB

0,00

20,00

22,00

0,00

20,00

22,00

NCB

19,43

20,03

21,98

19,43

20,03

21,98

Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 6 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, giảm giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Tỷ giá Vietcombank mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.450,33 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.555 VND/CNY.

Ngân hàng

Tỷ giá CNY hôm nay(30/11/2020)

Tỷ giá CNY hôm qua(29/11/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

3.450,33

3485,18

3.594,98

3.453,15

3488,04

3.597,92

Techcombank

0,00

3.459,00

3.591,00

0,00

3.459,00

3.591,00

Vietinbank

0,00

3.480,00

3.555,00

0,00

3.480,00

3.555,00

BIDV

0,00

3.470,00

3.571,00

0,00

3.474,00

3.572,00

STB

0,00

3.449,00

3.625,00

0,00

3.448,00

3.622,00

EIB

0,00

3.483,00

3.584,00

0,00

3.483,00

3.584,00

Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:

Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 23.055 - 23.246 VND/USD.

Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 27.241 - 28.063 VND/EUR

Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 17.001 - 17.483 VND/SGD.

Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.511 - 18.023 VND/CAD.

Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ: 710,15 - 787,66 VND/THB.

(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).

Bài viết liên quan