TTC Biên Hòa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2019 – 2020

7 tờ trình được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Ngày 28/10, CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Biên Hòa – HoSE: SBT) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ (NĐ) 2019 - 2020. Trong đại hội năm nay, HĐQT đã trình 7 vấn đề và đều được cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cho NĐ 2020-2021 với tổng doanh thu hợp nhất 14.358 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 662 tỷ đồng, tăng 29%. Cổ tức dự kiến cho NĐ 2019 - 2020 từ 6% đến 8% mệnh giá, bằng tiền hoặc cổ phiếu. Đại hội cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh với số lượng cổ phần dự kiến dưới 20% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán.

Niên độ vừa qua, trong bối cảnh thị trường chịu tác động kéo của những ngày đầu ATIGA có hiệu lực và đại dịch Covid-19, TTC Biên Hòa vẫn đạt được sản lượng đường tiêu thụ hơn 1 triệu tấn, tăng 41% so với niên độ trước. Nhờ vậy, công ty đã vượt kế hoạch mà ĐHĐCĐ NĐ 2018-2019 đề ra cả về doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 12.889 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và vượt 18% kế hoạch đã đặt ra. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 512 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và vượt 19% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 363 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Với tầm nhìn trở thành nhà cung cấp sản phẩm nông nghiệp có nguồn gốc và bền vững cùng định hướng kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại, mang lại nguồn năng lượng – dinh dưỡng nguồn gốc tự nhiên, không biến đổi gen, TTC Biên Hòa tập trung chuyển đổi mô hình canh tác nông nghiệp truyền thống sang canh tác theo hướng hữu cơ, cung cấp các giải pháp nông nghiệp chuyên sâu phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững. NĐ 2020 - 2021 được kỳ vọng là tiền đề cho sự phát triển bứt phá, mở đầu cho giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 của TTC Biên Hòa.

Trong NĐ này, công ty tập trung phát triển dựa trên nội lực cốt lõi qua 6 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, mở rộng diện tích vùng nguyên liệu organic; (2) Cung cấp các giải pháp năng lượng từ cây mía; (3) Hoàn thiện các chính sách và dịch vụ xuất nhập khẩu để trở thành một nhà thương mại xuất nhập khẩu quốc tế; (4) Xây dựng quy trình quản lý chuỗi cung ứng chuyên sâu phù hợp với mô hình kinh doanh mới; (5) Tái cấu trúc hệ thống phân phối tiêu dùng (B2C) theo hướng khai thác sức mạnh hợp lực; (6) Tập trung cho hoạt động chuyển đổi SBT một cách tổng thể.

NĐ 2020-2021 được TTC Biên Hòa xác định chuyển đổi nhằm thay đổi tư duy lặp lại, máy móc sang tư duy chuyên gia ngành nghề với phương tiện hỗ trợ từ số hoá. Dự án chuyển đổi số “Transform SBT” đã chính thức được khởi động. Đây là lộ trình quan trọng giúp TTC Biên Hòa kiến tạo môi trường và công cụ cho toàn thể cán bộ nhân viên có thể phát triển bản thân, tiếp cận nhanh nhất tri thức và tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp. Dự án được thực hiện đồng bộ xuyên suốt trên nền tảng khai thác những cơ hội cải tiến, tối ưu giá trị của chuỗi cung ứng , trong đó chủ động thụ hưởng những thế mạnh số của công nghệ kích hoạt đám mây - “fusion cloud” và đảm bảo tính đồng bộ cho 20 đơn vị của công ty tại 4 nước Việt Nam, Singapore, Lào và Campuchia.

Sự chuyển đổi này được xem là tiền đề quan trọng để SBT tự tin vạch ra những mục tiêu chiến lược giai đoạn 5 năm với hướng phát triển theo chiều sâu, tiếp tục khai thác lợi thế ngành nghề truyền thống, tiếp tục tìm tòi những phương án nhằm nâng tầm vị trí doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp; mạnh dạn bước khỏi vùng giới hạn khi tham gia vào ngành hàng tiêu dùng nhanh với các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và năng lượng; nâng cao doanh thu, lợi nhuận công ty và đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông. Dự án này kỳ vọng sẽ trở thành một trong những công cụ hữu hiệu để công ty hiện thực hoá các mục tiêu chiến lược đã đề ra và sẵn sàng, tự tin bước ra sân chơi quốc tế.

NĐ 2020-2021 dự kiến tiếp tục là một năm với nhiều thách thức không chỉ đối với công ty hay ngành mía đường Việt Nam mà còn cả nền kinh tế toàn cầu khi đại dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Tuy vậy, với những định hướng rõ ràng về chiến lược, gắn kết chặt chẽ với cộng đồng - xã hội, ban lãnh đạo TTC Biên Hòa có niềm tin cho một sự phát triển đột phá, vươn tầm cao mới trong năm nay và các năm tiếp theo.

Bài viết liên quan