“Trói chặt” Covid – 19, doanh nghiệp thành lập mới khởi sắc

Dịch bệnh Covid – 19 được kiểm soát tốt là một trong những nguyên nhân chính giúp số lượng doanh nghiệp đăng ký thành thành lập mới tăng rõ rệt trong tháng 11/2020.

Theo báo cáo của Tổng Cục thống kê, trong tháng 11/2020 cả nước có gần 13.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký khảng 284.800 tỉ đồng, tăng 7,3% về số lượng doanh nghiệp và tăng 72% số vốn đăng ký so với tháng trước.

Cũng trong tháng 11 cả nước còn có 5.315 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Những con số tích cực trên đến từ nguyên nhân từ việc Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh Covid – 19, cùng với đó là những chính sách hỗ trợ kinh tế từ Chính phủ.

Tuy nhiên, nếu tính chung trong 11 tháng đầu năm 2020, thì những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 vẫn được thể hiện rõ.

Cụ thể, cả nước có gần 124.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.878.900 tỷ, giảm 1,9% về số doanh nghiệp, tăng 19,3% về vốn đăng ký.

Trong 11 tháng có gần 93.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 44.400 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 59,7%; 33.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 11,7%; hơn 15.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3,1%. Trung bình mỗi tháng có 8.500 nghìn doanh nghiệp phá sản.

Bài viết liên quan