Trái phiếu doanh nghiệp địa ốc sụt giảm mạnh trong tháng 9

VNDIRECT vừa phát hành Báo cáo Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 10/2020 cho biết, mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt trong tháng 9/2020, những doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ thành công lớn nhất trong tháng 9 vẫn là các tổ chức tín dụng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt trong tháng 9/2020

Trong tháng 9/2020, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra thị trường đạt 12.981 tỷ đồng, giảm 88,8% so với tháng trước; trong đó 10.522 tỷ đồng là trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, còn lại 2.459 tỷ đồng, trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng. Toàn bộ giá trị trái phiếu phát hành ra công chúng là từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank).

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng ký phát hành trong tháng 9 giảm 80,6% so với tháng 8 về 24.601 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành thành công đạt mức 42,8%. Những doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ thành công lớn nhất trong tháng 9 là: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (2.000 tỷ đồng), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (2.000 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (2.000 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công đạt 328.661 tỷ đồng, tăng 72,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 303.802 tỷ đồng, tăng 71,3% so với cùng kỳ năm trước.

VNDIRECT cho biết, có 2 lý do khiến thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt trong tháng 9.

Thứ nhất, Nghị định 81/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2020 đã thắt chặt các điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp như tiêu chuẩn đối với tổ chức phát hành, giới hạn số lượng nhà đầu tư, thêm điều kiện đối với các tổ chức tư vấn phát hành.

Thứ hai, phần lớn các doanh nghiệp có nhu cầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã đẩy nhanh phát hành trái phiếu trong tháng 8 trước thời điểm Nghị Định 81/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực khiến giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành tháng 8 tăng đột biến 136,5% so với tháng trước lên tới 93.951 tỷ đồng, do đó bước sang tháng 9 số doanh nghiệp có nhu cầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã giảm mạnh (Giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng ký phát hành trong tháng 9 giảm 80,6% so với tháng 8).

Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sụt giảm mạnh

Trong tháng 9, giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng giảm 15,6% so với tháng trước, đạt 9.657 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91,8% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Trong đó, phần lớn thuộc các ngân hàng với tổng giá trị phát hành thành công đạt gần 9.491 tỷ đồng, còn lại 166 tỷ đồng từ CTCP Chứng Khoán Everest thuộc phân ngành dịch vụ tài chính.

Nhóm ngành bất động sản ghi nhận giá trị phát hành thành công đạt 150 tỷ đồng, giảm tới 98,7% so với tháng trước, chiếm 1,4% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Toàn bộ các đợt phát hành đến từ CTCP Đầu tư và Phát triển Bình Định.

Nhóm tập đoàn đa ngành ghi nhận hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh khi tổng giá trị phát hành giảm 96,3% so với tháng trước, đạt 340 tỷ đồng, chiếm 3,2% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Các đợt phát hành thuộc về CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (40 tỷ đồng) và CTCP Sam Holdings (300 tỷ đồng).

Nhóm các ngành khác ghi nhận 375 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành, giảm 94,2% so với tháng trước, chiếm 3,6% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Một số đợt phát hành lớn trong nhóm này bao gồm CTCP Đầu tư xây dựng Thành Công Vĩnh Phúc (130 tỷ đồng), CTCP May Thêu Giày An Phước (100 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, nhóm Tài chính – Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với giá trị phát hành thành công là 79.795 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,3% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Đứng thứ 2 là nhóm ngành bất động sản với giá trị phát hành đạt 59.226 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,5% tổng giá trị phát hành. Nhóm tập đoàn đa ngành có giá trị phát hành đạt mức 21.111 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,9%. Các ngành còn lại đạt mức 143.671 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,3%.

Chủ yếu kỳ hạn ngắn và trung hạn, lãi suất có xu hướng giảm

Trong tháng 9, các doanh nghiệp có xu hướng phát hành tập trung ở các kỳ hạn ngắn và trung hạn, bao gồm 11 đợt phát hành kỳ hạn 3 năm (tổng giá trị phát hành đạt 4.555 tỷ đồng) và 6 đợt phát hành kỳ hạn 7 năm (tổng giá trị phát hành đạt 2.893 tỷ đồng). Lãi suất trung bình ở mức 8,8%/năm; thấp hơn khoảng 70 điểm cơ bản so với tháng 8.

Trong đó, nhóm Tài chính – Ngân hàng trong tháng 9 có 20 đợt phát hành, tập trung ở kỳ hạn 3 năm trở lên. Lãi suất dao động trong khoảng từ 6,0% đến 6,8%. Trong đó, cao nhất là Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (6,8%). Lãi suất thấp nhất thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (6,0%). Lãi suất bình quân của nhóm Tài chính – Ngân hàng trong tháng 9 đạt mức 6,3%, thấp hơn 138 điểm cơ bản so với tháng 8.

Trong khi đó, nhóm bất động sản trong tháng 9 chỉ có 1 đợt phát hành thuộc CTCP Đầu tư và phát triển Bình Định (150 tỷ đồng) ở kỳ hạn 5 năm. Lãi suất phát hành không được công bố.

Nhóm tập đoàn đa ngành phát hành 3 đợt trong tháng 9 ở kỳ hạn 2 và 3 năm. CTCP Tập đoàn IDJ phát hành 40 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 13,0%/năm, trong khi CTCP Sams Holding phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 10,5%/năm. Lãi suất trung bình nhóm tập đoàn đa ngành ở mức 12,2%/năm, cao hơn 220 điểm cơ bản so với tháng 8.

5 đợt phát hành thuộc các nhóm ngành khác, chủ yếu ở các kỳ hạn 3 và 5 năm, với mức lãi suất bình quân đạt 10,5%, không đổi so với tháng 8.

Bài viết liên quan