TP.HCM: Gần 600 doanh nghiệp nợ hơn 4.600 tỷ đồng tiền thuế

Theo danh sách công khai nợ thuế đợt 2/2020 của Cục thuế TP.HCM mới công bố, có 586 doanh nghiệp nợ lên đến 4.657 tỷ đồng tiền thuế.

Cụ thể, có 11 doanh nghiệp nợ thuế đến ngày 30/9/2020 trên 100 tỷ đồng gồm Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil nợ 373 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM nợ 234 tỷ đồng, Công ty CP Cảng Phú Định nợ 222 tỷ đồng, Công ty CP Tư vấn - Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Sản xuất Nhựt Thành nợ 220 tỷ đồng.

Tiếp đến là 7 doanh nghiệp nợ trên 100 tỷ đồng tiền thuế gồm Công ty CP Thương mại – Tư vấn – Đầu tư - Xây dựng Bách Khoa Việt 168 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ 136 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty Đá xây dựng Bình Dương tại TP.HCM nợ 130 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo nợ 120 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ nợ gần 115 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại Lô Hội nợ 112 tỷ đồng và Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng nợ 111 tỷ đồng.

Riêng 11 doanh nghiệp nói trên nợ tiền thuế hơn gần 1.941 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 42% tổng số tiền nợ thuế. Ngoài ra còn có 10 doanh nghiệp nợ từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng, 51 doanh nghiệp nợ từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng. Còn lại đa phần doanh nghiệp nợ từ 1 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng tiền thuế…

Trước đó, trong đợt công bố đầu tiên của Cục Thuế TP.HCM trong năm 2020 có 535 doanh nghiệp chây ì nợ thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp lên đến hơn 3.186 tỷ đồng. Danh sách nợ thuế kỳ này tập trung phần lớn ở các công ty kinh doanh bất động sản, xây dựng, với số tiền nợ thuế khá lớn.

Tính đến ngày 31/10/2020, tổng mức nợ thuế nội địa trên toàn địa bàn TP.HCM là 29.184 tỷ đồng. Trong đó, số nợ có khả năng thu là 13.044 tỷ đồng, chiếm 44,7%, tăng thêm 19,82% so với thời điểm đầu năm. Cục Thuế TP.HCM cho biết, nợ thuế lớn trên địa bàn chủ yếu liên quan đến các khoản thu từ đất và thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản gồm tiền thuê mặt đất, mặt nước là 2.961 tỷ đồng; tiền sử dụng đất 1.022 tỷ đồng; doanh nghiệp bất động sản nợ thuế thu nhập doanh nghiệp 327 tỷ đồng.

Bài viết liên quan