TP.HCM: Chế độ phụ cấp trách nhiệm với cán bộ, công chức giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có Công văn 3517/GDĐT-TC về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục.

phụ cấp, cán bộ, công chức

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có Công văn 3517/GDĐT-TC về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục.

Theo đó, hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng các mức phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục.

Cụ thể, mức 2, hệ số 0,3 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ quản lý và giáo viên của các trường chuyên biệt. Và giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I.

Mức 3, hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng II.

Mức 4, hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở) áp dụng đối với giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng III.

Và thủ quỹ cơ quan, đơn vị.

Lưu ý, đối tượng nhân viên bảo vệ trường học không thuộc diện được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo Thông tư 05/2005/TT-BNV.

Bài viết liên quan