TP HCM: 1.386 hồ sơ sai phạm đất đai tại huyện Hóc Môn

Trong số 1.386 hồ sơ này, có 527 trường hợp đã tách thửa và chuyển nhượng thành 1.086 thửa đất, 64 trường hợp tách thành nhiều thửa để chuyển nhượng.

TP HCM: 1.386 hồ sơ sai phạm đất đai tại huyện Hóc Môn

Phó chánh Thanh tra TP Trần Đình Trữ phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM).

Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM, sáng ngày 27/11, Thanh tra TP HCM đã có cuộc họp về kết quả rà soát, kiểm tra các trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất ở trên địa bàn huyện Hóc Môn giai đoạn 2015 - 7/2016.

Phó chánh Thanh tra TP Trần Đình Trữ cho biết, kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy có 1.386 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở (có diện tích lớn hơn 500 m2) không đúng qui định.

Trong đó, có 527 trường hợp đã tách thửa và chuyển nhượng thành 1.086 thửa đất, 64 trường hợp tách thành nhiều thửa để chuyển nhượng.

Cũng trong số hồ sơ nói trên, có 634 trường hợp đã thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng và hiện nay vẫn còn 429 trường hợp đang thế chấp quyền sử dụng đất.

Về việc cấp phép xây dựng công trình, có 515 trường hợp có hộ khẩu ngoài huyện Hóc Môn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sau đó chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Đồng thời, 205/515 trường hợp này đã được cấp phép xây dựng (21 nhà xưởng, ba trường hợp UBND huyện Hóc Môn kiểm tra, lập biên bản vi phạm và ghi nhận sai công năng).

Theo kết luận của Chủ tịch UBND TP, UBND huyện Hóc Môn đã giải quyết cho 1.386 trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng qui định.

Bên cạnh đó, các cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Hóc Môn đã tham mưu đề xuất và giải quyết không đúng qui định về thành phần hồ sơ và trình tự thủ tục.

Nhiều trường hợp không thẩm định nhu cầu sử dụng đất, không đảm bảo sự phù hợp qui hoạch.

Một số trường hợp khác chỉ căn cứ vào qui hoạch chung, không đảm bảo điều kiện hạ tầng kĩ thuật, vi phạm các qui định về quản lí đất đai.

Phó chánh Thanh tra TP Trần Đình Trữ cho biết, tháng 1/2019, UBND huyện Hóc Môn đã tổ chức kiểm điểm, xử lí trách nhiệm đối với 58 cá nhân có sai phạm liên quan đến công tác lập kế hoạch sử dụng đất 2015 – 2016.

Trong đó, có 15 cá nhân liên quan đến việc ký mục đích sử dụng đất sẽ kiểm điểm cùng với kết quả rà soát các hồ sơ còn lại.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Tuyên cho biết, huyện sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kì cuối (2016 - 2020).

Thời gian thực hiện dự kiến trong 12 tháng kể từ ngày 9/11/2020. Thanh tra TP có trách nhiệm theo dõi, giám sát để đảm bảo thời gian thực hiện.

Bài viết liên quan