Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tạm dừng thu phí trạm BOT Quốc lộ 1K từ 31/10

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có công văn đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tạm dừng thu phí tại các Trạm thu phí Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K trên địa phận tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - TP HCM theo hình thức hợp đồng BOT vào đúng 15h ngày 31/10/2020.

Theo công văn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngày 8/7, đơn vị đã tổ chức họp với doanh nghiệp dự án để tính toán xác định thời hạn thu phí của dự án. Các bên đã thống nhất chi phí bảo toàn vốn trong giai đoạn khai thác cần thực hiện theo kết luận của cơ quan kiểm toán, tạm thời chưa tính trong phương án tài chính để xác định thời gian thu phí của dự án.

Trường hợp Kiểm toán nhà nước có ý kiến khác sẽ điều chỉnh phương án tính toán và cập nhật điều chỉnh hợp đồng theo qui định. Thời gian thu phí hoàn vốn của dự án tạm tính kết thúc vào ngày 31/10/2020.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tạm dừng thu phí trạm BOT Quốc lộ 1K từ 31/10

Đề nghị tạm dừng thu phí trạm BOT Quốc lộ 1K từ 31/10. (Nguồn ảnh: Thanh niên).

Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tạm dừng thu phí tại các Trạm thu phí thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K đoạn Km2+487 - Km12+971 trên địa phận tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - TP HCM theo hình thức hợp đồng BOT vào đúng thời điểm 15h ngày 31/10/2020.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí thuộc dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí. Báo cáo số thu theo ngày, tạm dừng không bán vé tháng 11/2020,...

Báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 5/11/2020.

Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K được thực hiện bởi liên danh nhà đầu tư là: Công ty CP đầu tư 194 - Công ty CP Rạng Đông - Công ty TNHH xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng Phú Thọ - Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô - Công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành Nam.

Theo hợp đồng gốc được kí, dự án có tổng mức đầu tư 397 tỉ đồng, bao gồm hai hạng mục chính là đoạn tuyến có chiều dài 10,5km với giá trị xây dựng là 281,9 tỉ đồng và xây dựng cầu Hóa An mới. Kinh phí đầu tư dự án sẽ được thu hồi qua trạm thu phí trong vòng 17 năm, trong đó thời gian hoàn vốn là 14 năm, thu qua trạm Đồng Nai và trạm Bình Dương.

Bài viết liên quan