Tìm hiểu thị trường Maroc: Thuế tiêu thụ nội địa

huế tiêu thụ nội địa tại Maroc đánh vào đồ uống có cồn và rượu và các sản phẩm làm từ cồn; thuốc lá; sản phẩm năng lượng; nhựa đường; tác phẩm bằng vàng, bạc, bạch kim.

Tìm hiểu thị trường Maroc: Thuế tiêu thụ nội địa

Thương vụ Việt Nam tại Maroc cho biết, thuế tiêu thụ nội địa tại nước này được qui định trong Luật 1-77-340 ngày 9/10/1977.

Thuế tiêu thụ nội địa đánh vào đồ uống có cồn và rượu và các sản phẩm làm từ cồn (đồ uống không cồn từ 7 đến 20 điham/héctolít (HL/HL), bia: 550 DH/HL, rượu vang: 260 hoặc 300 DH/HL...

Những sản phẩm năng lượng và nhựa đường từ 1,66 đến 376,40 DH, đơn vị thu thuế thay đổi tuỳ theo sản phẩm),.

Thuốc lá chế biến công nghiệp 59,4% áp dụng trên giá bán cho công chúng ngoài thuế VAT.

Các tác phẩm làm bằng bạch kim hay bằng vàng (100 DH/héctogram) và các tác phẩm làm bằng bạc (15 DH/HG).

Bài viết liên quan