Tìm hiểu thị trường Maroc: Thuế nhập khẩu đặc biệt

Thuế nhập khẩu đặc biệt tại Maroc đánh vào các mặt hàng nhập khẩu để tài trợ xúc tiến kinh tế và kiểm định hàng xuất khẩu.

Tìm hiểu thị trường Maroc: Thuế nhập khẩu đặc biệt

Đồ họa: TV

Thuế nhập khẩu đặc biệt tại Maroc đánh vào các mặt hàng nhập khẩu để tài trợ xúc tiến kinh tế và kiểm định hàng xuất khẩu, thương vụ Việt Nam tại Maroc cho biết.

Mức thuế áp cố định là 0,25% giá trị hàng hóa.

Thuế này không áp dụng đối với hàng nhập khẩu theo chế độ kinh tế hải quan; trang thiết bị và dụng cụ, linh kiện và phụ tùng cần thiết cho việc xúc tiến đầu tư; hàng hoá được hưởng các biện pháp miễn thuế hoặc miễn hoàn toàn thuế nhập khẩu.

Bài viết liên quan