Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm các cá nhân và tổ chức bị UBCKNN phạt

Trong đó, người có liên quan lãnh đạo Quốc tế Sơn Hà bị phạt 2 lỗi liên quan đến giao dịch cổ phiếu SHI.

phạt, UBCKNN, thị trường chứng khoán

Tuần qua, thêm các cá nhân và tổ chức bị UBCKNN phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Người nhà lãnh đạo SHI bị phạt

Trong đó, ngày 24/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định phạt đối với bà Đào Lệ Phương, người có liên quan tới ông Nhữ Văn Hoan - Phó Tổng Giám đốc CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã chứng khoán SHI) tổng số tiền 82,5 triệu đồng.

Trong đó, phạt tiền 65 triệu đồng do bà Đào Lệ Phương đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, từ ngày 21/11/2019 đến ngày 20/03/2020 bà Đào Lệ Phương đã mua 15.634.960 cổ phiếu SHI, bán 14.297.760 cổ phiếu SHI, từ ngày 01/04/2020 đến ngày 17/04/2020 đã mua 162.010 cổ phiếu SHI, từ ngày 11/5/2020 đến ngày 27/05/2020 đã mua 56.200 cổ phiếu SHI nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài ra bà Đào Lệ Phương còn bị phạt tiền 17,5 triệu đồng do đã giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký. Cụ thể, từ ngày 11/5/2020 đến ngày 27/05/2020, bà Đào Lệ Phương đã bán 982.803 cổ phiếu SHI, không đúng với khối lượng đăng ký giao dịch (bán nhiều hơn 56.200 cổ phiếu so với số lượng đăng ký giao dịch là 926.603 cổ phiếu).

Chủ tịchHĐQT Xuân Hòa Việt Nam bị phạt

Ngày 26/11/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định phạt đối với ông Đào Đức Chính, Chủ tịch HĐQT CTCP Xuân Hòa Việt Nam (mã chứng khoán XHC) số tiền 30 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Đào Đức Chính đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, từ ngày 18/03/2020 đến ngày 15/04/2020, ông Đào Đức Chính đã mua 37.800 cổ phiếu XHC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Đối với tổ chức, QLQ Amber bị phạt 70 triệu đồng

Tiếp đó, ngày 27/11/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Quản lý quỹ Amber, địa chỉ tại Tầng 9A, tòa nhà Leadvisors, 41 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Quản lý quỹ Amber đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, CTCP Quản lý quỹ Amber đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như BCTC bán niên năm 2019 soát xét, BCTC quý 4/2018, quý 2/2019, Giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% quý 4 năm 2018 so với quý 4/2017, Giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% quý 2 năm 2019 so với quý 2 năm 2018, Giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% bán niên năm 2018 so với bán niên năm 2019, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/02/2019, Quyết định ngày 20/3/2019 về việc thành lập văn phòng đại diện và Quyết định ngày 30/3/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Các quyết định nêu trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thái Mạnh

Bài viết liên quan