Tiền chảy vào cổ phiếu vận tải đường thủy

Thanh khoản thị trường tiếp tục tích cực trong tuần qua. Trên HOSE, nhóm cổ phiếu vận tải đường thủy được chú ý. Còn trên HNX, dòng tiền phân hóa trong nhóm chứng khoán.

Tiếp tục duy trì sự tích cực, thị trường chứng khoán Việt Nam lại có thêm một tuần tăng điểm (tuần giao dịch 30/11 – 04/12), VN-Index tăng hơn 1% lên mức 1,021.5 điểm, HNX-Index tăng gần 3% lên mức 152.5 điểm.

Cùng với đó, thanh khoản vẫn hết sức dồi dào. Trên HOSE, khối lượng và giá trị giao dịch vẫn tiếp tục trong tuần qua. Khối lượng giao dịch bình quân trên sàn này tăng hơn 17% lên mức gần 575 triệu đơn vị/phiên, giá trị giao dịch bình quân theo đó tăng hơn 7% lên mức 11,500 tỷ đồng/phiên. Trong khi sàn HNX lại có sự đối nghịch giữa khối lượng và giá trị giao dịch. Khối lượng giao dịch bình quân trên sàn này tăng gần 1% lên gần 72 triệu đơn vị/phiên, trong khi giá trị giao dịch lại giảm gần 6% về mức 1,092 tỷ đồng/phiên.

Tổng quát thanh khoản thị trường tuần 30/11 - 04/12

Chứng chỉ quỹ ETF FUESSVFL dẫn đầu mức tăng thanh khoản trên HOSE với khối lượng giao dịch bình quân gấp hơn 5 lần tuần trước, đạt gần 564,000 đơn vị/phiên.

Tương tự tuần trước, dòng tiền dồi dào có vẻ không tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ưu ái các mã vừa và nhỏ hơn. Top cổ phiếu tăng mạnh thanh khoản trên HOSE đều thuộc diện vốn hòa vừa và nhỏ. Mức tăng trong top này chủ yếu đều vượt trên 100% so với tuần trước cho thấy sự tích cực của thị trường.

Nhóm cổ phiếu vận tải biển và đường thủy cho thấy sự thu hút dòng tiền trong tuần qua. TCL, VOS ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân trong tuần qua tăng lần lượt gần 360% và 300% so với tuần trước. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp VOS có mức tăng thanh khoản đột phá.

Bên cạnh đó, HAH, GMD với hoạt động gắn liền với vận tải biển cũng thu hút dòng tiền mạnh. Khối lượng giao dịch bình quân của hai mã này đều tăng trên 100% so với tuần trước.

Với thanh khoản tích cực, các cổ phiếu này đều tăng giá trong tuần qua. Trong đó, VOS và HAH tăng giá mạnh với mức tăng trên 2 con số.

Ở nhóm chứng khoán, AGR, CTS cũng ghi nhận thanh khoản tích cực so với tuần trước, đều gấp hơn 2 lần tuần trước.

Nhóm cổ phiếu điện cũng được dòng tiền chú ý với các điện diện PPC, NT2, POW.

Trên sàn HNX, thanh khoản được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu tài chính - ngân hàng. BVS và SHB dẫn đầu top tăng thanh khoản trên HNX tuần qua với khối lượng giao dịch bình quân tăng hơn 180% và 100% so với tuần trước. Bên cạnh đó SHS, NVB cũng có mặt trong nhóm tăng thanh khoản.

Tuy vậy, nhóm cổ phiếu chứng khoán lại cho thấy sự phan hóa đáng kể. BVS, SHS tăng mạnh thanh khoản, trong khi đó, ART, VIX, VIG bị dòng tiền rút ra.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu nổi bật của HNX như TNG, PVS, PVB đều có thanh khoản cải thiện so với tuần trước.

Ở chiều giảm trên HOSE, nhóm xây dựng gồm HVH, PC1, PXS bị dòng tiền rút ra trong tuần. HPG cũng giảm phân nữa khối lượng giao dịch bình quân sau thời gian hút tiền mạnh.

Top 20 mã có thanh khoản tăng/giảm cao nhất sàn HOSE

Những mã có thanh khoản tăng/giảm cao nhất sàn HNX

* Danh sách các mã tăng, giảm thanh khoản nhiều nhất xét đến khối lượng giao dịch bình quân trên 100,000 đơn vị/phiên.

Bài viết liên quan