Thủy sản Minh Phú (MPC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Năm 2019 Thủy sản Minh Phú báo lãi sau thuế 444 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ.

thủy sản minh phú, mpc, cổ tức, cổ tức bằng tiền, thị trường chứng khoán

Ngày 10/11 tới đây CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán vào 26/11/2020.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Thủy sản Minh Phú đạt 17.000 tỷ đồng doanh thu, xấp xỉ bằng cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí giá vốn tăng cao dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 45% xuống còn hơn 444 tỷ đồng.

Còn 6 tháng đầu năm 2020 Thủy sản Minh Phú đạt 5.580 tỷ đồng doanh thu, giảm 26% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế lại tăng gấp rưỡi lên trên 231 tỷ đồng.

Thái Hiếu

Bài viết liên quan