Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập thành phố Phú Quốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thành lập thành phố Phú Quốc và thành phố Thủ Đức tại phiên họp thứ 51 diễn ra từ ngày 9 - 11/12.

Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập thành phố Phú Quốc

Theo Cổng TTĐT Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng như: Cho ý kiến về việc chỉnh lí, tiếp thu dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP HCM (trong đó có việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức); xem xét, quyết định việc thành lập: Thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; thị trấn Vĩnh Thạch Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn và thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổng kết kì họp thứ 10 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 51 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 - 11/12.

Bài viết liên quan