Thử tài thông minh bằng các câu đố thử thách hỗn hợp

Cùng thử tài thông minh của bạn bằng những câu đố dạng hình ảnh có tính thử thách hỗ hợp dưới đây.

Cùng thử tài thông minh của bạn bằng những câu đố dạng hình ảnh có tính thử thách hỗ hợp dưới đây.

Câu đố 1: Loại bỏ 4 que diêm để chỉ giữ lại 5 hình vuông.

câu đố bằng hình ảnh, thử tài thông minh, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq

Câu đố 2: Di chuyển 2 que diêm để quả anh đào ra khỏi cốc.

câu đố bằng hình ảnh, thử tài thông minh, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq

Câu đố 3: Làm cho con vật nhìn lại bằng cách chỉ di chuyển 2 que diêm.

câu đố bằng hình ảnh, thử tài thông minh, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq

Câu đố 4: Sửa phương trình bằng cách chỉ thêm 1 que diêm

câu đố bằng hình ảnh, thử tài thông minh, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq

Câu đố 5: Di chuyển 3 que diêm để càng con tôm hùm hướng xuống dưới thay vì hướng lên trên như hiện tại trong hình.

câu đố bằng hình ảnh, thử tài thông minh, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq

Câu đố 6: Di chuyển 1 que diêm sao cho phân số của một phần bảy, viết bằng số La Mã, bằng 1.

câu đố bằng hình ảnh, thử tài thông minh, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq

Câu đố 7: Di chuyển 3 que diêm để lấy 2 hình vuông ra khỏi hình xoắn ốc này.

câu đố bằng hình ảnh, thử tài thông minh, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq

Đáp án các câu đố

Câu đố 1:

câu đố bằng hình ảnh, thử tài thông minh, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iqCâu đố 2: câu đố bằng hình ảnh, thử tài thông minh, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq

Câu đố 3:

câu đố bằng hình ảnh, thử tài thông minh, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq

Câu đố 4:

câu đố bằng hình ảnh, thử tài thông minh, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq

Câu đố 5:

câu đố bằng hình ảnh, thử tài thông minh, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq

Câu đố 6:

câu đố bằng hình ảnh, thử tài thông minh, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq

Câu đố 7:

câu đố bằng hình ảnh, thử tài thông minh, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq
Bài viết liên quan