Thu hút FDI 11 tháng đạt 26,43 tỉ USD, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm gần 50%

Vốn FDI đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 12,7 tỉ USD, chiếm 48,2% tổng vốn đầu tư đăng kí.

Thu hút FDI 11 tháng đạt 26,43 tỉ USD, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm gần 50%

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/11, tổng vốn đăng cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,43 tỉ USD, bằng 83,1% so với cùng năm 2019.

Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 17,2 tỉ USD, bằng 97,6% so với cùng năm 2019.

Trong đó, có 2.313 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, giảm 33,5% so với cùng , tổng vốn đăng đạt 13,6 tỉ USD, giảm 7,6% so với cùng năm 2019.

Vốn điều chỉnh, có 1.051 lượt dự án đăng điều chỉnh vốn đầu tư, giảm 16,3% so với cùng , tổng vốn đăng tăng thêm đạt trên 6,3 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng .

Đối với góp vốn, mua cổ phần, có 5.812 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà nhà đầu tư nước ngoài, giảm 32,1% so với cùng , tổng giá trị vốn góp 6,5 tỉ USD, giảm 41,8% so với cùng . Cơ cấu giá trị góp vốn, mua cổ phần trong tổng vốn đầu tư cũng giảm so với cùng năm 2019, từ 35,4% xuống 24,7% trong 11 tháng năm 2020.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 12,7 tỉ USD, chiếm 48,2% tổng vốn đầu tư đăng kí.

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 4,9 tỉ USD, chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư đăng . Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng gần 3,8 tỉ USD và 1,5 tỉ USD.

Theo đối tác đầu tư, đã có 109 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 8,1 tỉ USD, chiếm 30,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,7 tỉ USD, chiếm 14 % tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng 2,4 tỉ USD, chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan…

Nếu xét theo số lượng dự án mới thì Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với 573 dự án, Trung Quốc đứng vị trí thứ hai với 311 dự án, Nhật Bản đứng thứ ba với 251 dự án, Hồng Kông đứng thứ tư với 164 dự án...

Theo địa bàn đầu tư, các nhà nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 60 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó tỉnh Bạc Liêu vẫn tiếp tục dẫn đầu với một dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỉ USD, chiếm 15,1% tổng vốn đầu tư đăng .

TP HCM đứng thứ hai với tổng vốn đăng đạt trên 3,8 tỉ USD, chiếm 14,4% tổng vốn đầu. Thành phố Hà Nội đứng thứ ba với 3,2 tỉ USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương, TP Hải Phòng,…

Nếu xét theo số lượng dự án mới thì TP HCM dẫn đầu với 865 dự án, thành phố Hà Nội đứng thứ hai với 470 dự án, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ ba với 136 dự án...

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực nhà đầu tư nước ngoài đã tăng trở lại sau khi giảm liên tiếp trong 10 tháng. Xuất khẩu kể cả dầu thô đạt gần 181 tỉ USD, tăng 6,6% so với cùng , chiếm 71,3% kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 179,5 tỉ USD, tăng 6,9% so với cùng , chiếm 70,7% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nhập khẩu của khu vực nhà đầu tư nước ngoài đạt 148,9 tỉ USD, tăng 9,1% so cùng và chiếm 63,5% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung, khu vực nhà đầu tư nước ngoài xuất siêu 32,1 tỉ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 30,6 tỉ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 12,7 tỉ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu 19,4 tỉ USD.

Bài viết liên quan