Thị trường chứng quyền Tuần 30/11-04/12/2020: Hiện tượng phân hóa xuất hiện

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 27/11/2020 có diễn biến khá phân hóa khi toàn thị trường có 58 mã tăng giá, 48 mã giảm giá và 11 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 3.2 triệu đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 27/11/2020 có diễn biến khá phân hóa khi toàn thị trường có 58 mã tăng giá, 48 mã giảm giá và 11 mã đứng giá. Trong đó, CROS2002 và CHDB2007 là hai mã tăng mạnh nhất trong phiên này với mức tăng lần lượt là 33.3% và 17.9%. Trên thị trường cơ sở, mã ROS (HM:ROS) ghi nhận mức tăng 0.5%, HDB (HM:HDB) tăng trần 6.7%. Ở chiều ngược lại, CVIC2001 là mã giảm mạnh nhất với mức giảm 33.3%.

Khối lượng và giá trị giao dịch giảm lần lượt 2.89% và 2.06% so với phiên ngày 26/11/2020. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 27/11/2020 với tổng mức bán ròng hơn 3.2 triệu đơn vị. Qua đó kéo dài chuỗi bán ròng lên con số 13. CHPG2010 và CTCH2001 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 27/11/2020, CHPG2010 và CVRE2012 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Mặt khác, CHPG2010 cũng là mã dẫn đầu thị trường về giá trị giao dịch.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 30/11/2020, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CHPG2019 và CTCB2013 hiện đang là hai mã có mức định giá hấp dẫn nhất.

Effecting gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở càng lớn. Theo đó, CVHM2002 và CHDB2003 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effecting gearing cao nhất thị trường ở mức 13.44 và 8 lần.

Bài viết liên quan