Thị trường chứng quyền 27/11/2020: Khối lượng và giá trị giao dịch giảm mạnh

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11/2020 với 71 mã giảm giá, 43 mã tăng giá và 11 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 3.3 triệu đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11/2020 với 71 mã giảm giá, 43 mã tăng giá và 11 mã đứng giá. Trong đó, CVRE2005 và CROS2002 là hai mã giảm mạnh nhất với mức giảm lần lượt 86% và 25%. Trên thị trường cơ sở, mã chứng khoán VRE kết phiên giảm 1.2%, ROS dừng tại tham chiếu. Ở chiều ngược lại, CHDB2003 là mã dẫn đầu đà tăng với mức tăng 91%.

Khối lượng và giá trị giao dịch giảm mạnh 23.56% và 31.43% so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên 26/11/2020 với tổng mức bán ròng hơn 3.3 triệu đơn vị. Trong đó, CTCH2001 và CNVL2003 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Trong phiên giao dịch ngày 26/11/2020, CVHM2009 và CNVL2003 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị giao dịch thì CHPG2014 lại là mã dẫn đầu thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 27/11/2020, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CVPB2006 và CMSN2010 hiện đang là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Effecting gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở càng lớn. Theo đó, CVRE2005 và CVHM2002 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effecting gearing cao nhất thị trường ở mức 187.67 và 14.76 lần.

Bài viết liên quan