Thị trường chứng quyền 27/10/2020: Khối ngoại bán ròng mạnh

Diễn biến phân hóa quay trở lại thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 26/10/2020 với 52 mã tăng giá, 45 mã giảm giá và 5 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 2.7 triệu đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Diễn biến phân hóa quay trở lại thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 26/10/2020 với 52 mã tăng giá, 45 mã giảm giá và 5 mã đứng giá. Trong đó, CVIC2001 và CVJC2002 là hai mã tăng mạnh nhất với mức tăng lần lượt 75% và 66.7%. Ở chiều ngược lại, CVPB2006 là mã giảm mạnh nhất khi giảm 15.7%.

Khối lượng và giá trị giao dịch tăng lần lượt 13.15% và 12.62% so với phiên ngày 23/10/2020. Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên 26/10/2020 với tổng mức bán ròng hơn 2.7 triệu đơn vị. Trong đó, CVJC2006 và CSTB2007 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Trong phiên giao dịch ngày 26/10/2020, CVRE2007 và CPNJ2006 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị giao dịch thì CTCB2007 lại là mã dẫn đầu thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 27/10/2020, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CMSN2010 và CMSN2005 hiện đang là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Bài viết liên quan