Thị trường chứng quyền 08/12/2020: Khởi sắc cùng thị trường cơ sở

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 07/12/2020 có diễn biến khá tích cực khi toàn thị trường có 63 mã tăng giá, 43 mã giảm giá và 17 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 3.7 triệu đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 07/12/2020 có diễn biến khá tích cực khi toàn thị trường có 63 mã tăng giá, 43 mã giảm giá và 17 mã đứng giá. Trong đó, CMBB2010 và CHPG2025 là hai mã tăng mạnh nhất với mức tăng lần lượt 16.8% và 14%. Trên thị trường cơ sở, mã chứng khoán MBB kết phiên giảm 0.2%, HPG tăng mạnh 3.4%. Ở chiều ngược lại, CCTD2001 và CVIC2001 là hai mã dẫn đầu đà giảm với mức giảm lần lượt 42.3% và 33.3%.

Khối lượng và giá trị giao dịch tăng 9.59% và 8.86% so với phiên 04/12/2020. Khối ngoại bán ròng trong phiên 07/12/2020 với tổng mức bán ròng hơn 3.7 triệu đơn vị. Trong đó, CTCH2003 và CHPG2010 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Trong phiên giao dịch ngày 07/12/2020, CVIC2007 và CVNM2016 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị giao dịch thì CHPG2015 lại là mã dẫn đầu thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 08/12/2020, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CHPG2014 và CHPG2023 hiện đang là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Effecting gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở càng lớn. Theo đó, CVNM2002 và CHDB2003 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effecting gearing cao nhất thị trường ở mức 23.65 và 9.05 lần.

Bài viết liên quan