Thị trường chứng quyền 01/12/2020: Sắc đỏ mở rộng

Sắc đỏ mở rộng trên thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 30/11/2020 với 62 mã giảm giá, 48 mã tăng giá và 9 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 3.1 triệu đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Sắc đỏ mở rộng trên thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 30/11/2020 với 62 mã giảm giá, 48 mã tăng giá và 9 mã đứng giá. Trong đó, CSBT2001 và CVHM2001 là hai mã giảm mạnh nhất với mức giảm lần lượt 36.4% và 33.3%. Trên thị trường cơ sở, mã chứng khoán SBT kết phiên giảm 1.6%, VHM giảm 0.5%. Ở chiều ngược lại, CHDB2003 và CREE2006 là hai mã dẫn đầu đà tăng với mức tăng lần lượt 61.5% và 48.2%.

Khối lượng và giá trị giao dịch tăng 27.27% và 15.06% so với phiên 27/11/2020. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên 30/11/2020 với tổng mức bán ròng hơn 3.1 triệu đơn vị. Trong đó, CKDH2003 và CTCH2001 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Trong phiên giao dịch ngày 30/11/2020, CVHM2009 và CNVL2003 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Mặt khác, CVHM2009 cũng là mã dẫn đầu thị trường về giá trị giao dịch.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 01/12/2020, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CTCB2009 và CMWG2012 hiện đang là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Effecting gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở càng lớn. Theo đó, CVNM2002 và CVHM2005 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effecting gearing cao nhất thị trường ở mức 10.45 và 6.78 lần.

Bài viết liên quan