Thị giá 2.000 đồng/cổ phiếu, Bộ Xây dựng muốn thoái vốn TCT Sông Hồng (SHG) với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu

Bộ Xây dựng sẽ bán đấu giá 13,2 triệu cổ phần SHG của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng (SHG), tương đương 49% vốn điều lệ, với giá khởi điểm 10.000 đồng/CP, gấp 5 lần thị giá hiện nay của SHG.

Với giá khởi điểm đưa ra là 10.000 đồng/cổ phiếu, Nhà nước muốn thu về 132 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi SHG.

Tổng công ty Sông Hồng tiền thân là Công ty Kiến trúc Việt Trì thành lập năm 1958, là đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng. Từ năm 2015 đến nay, SHG liên tục thua lỗ, nặng nhất năm 2018 với khoản lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 383 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 24 tỷ đồng doanh thu, giảm 40% và lợi nhuận sau thuế âm 30 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2020, SHG có tổng tài sản 1.362 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản đầu tư đến ngày đáo hạn chỉ ở mức hơn 11 tỷ đồng, chiếm 83% tổng tài sản là hàng tồn kho và khoản phải thu ngắn hạn, khoảng 854 tỷ đồng.

Công ty lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng, làm âm vốn chủ sở hữu 696 tỷ đồng. Kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục khi nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 642 tỷ đồng và kèm nợ xấu hơn 353 tỷ đồng khiến tổng công ty không đủ điều kiện tham gia các gói thầu, công ty mẹ và các đơn vị thành viên tiếp tục mất khả năng thanh toán nghiêm trọng.

Bài viết liên quan