Thêm nhiều ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành y bị tố gian dối

Giáo sư Nguyễn Ngọc Châu cho biết, ông nhận thêm email tố cáo 21 ứng viên GS, PGS ngành Y không đạt tiêu chuẩn, đã được Hội đồng GS ngành Y học thông qua và đề nghị Hội đồng GS Nhà nước công nhận đạt chuẩn.

giáo sư, phó giáo sư, giáo sư ngành y, ngành y dược, hội đồng gs nhà nước Năm 2020, nhiều ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Y dược bị tố gian dối hồ sơ. Ảnh: VTV

Giáo sư Nguyễn Ngọc Châu cho biết, ông nhận thêm email tố cáo 21 ứng viên GS, PGS ngành Y không đạt tiêu chuẩn, đã được Hội đồng GS ngành Y học thông qua và đề nghị Hội đồng GS Nhà nước công nhận đạt chuẩn.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Châu, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, ông đã xem hồ sơ của 21 ứng viên này. Tuy nhiên, vì không có thời gian thẩm định nên ông gửi toàn bộ danh sách cho Hội đồng GS Nhà nước.

GS Châu cũng nhận được email tố cáo một trường hợp đã được công nhận đạt chuẩn chức danh PGS năm ngoái. Người này bị tố cáo khai có 5 bài báo đăng trên tạp chí có uy tín, nhưng ở thời điểm làm đơn xét công nhận PGS thì không có bài nào đạt.

Ông đã đề nghị người tố cáo gửi đơn lên Hội đồng GS Nhà nước và bản thân ông cũng chuyển tiếp thông tin này cho Hội đồng GS Nhà nước.

Trước đó, GS Nguyễn Ngọc Châu đã nhận được 11 thư tố cáo 16 ứng viên GS, PGS ngành Y và ngành Dược có vấn đề về các bài báo khoa học, không đủ tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Từng có kinh nghiệm thẩm định các công bố trong lĩnh vực khoa học sự sống (Sinh học, Y-Dược học), GS Châu đã tự thẩm định lại tất cả các công bố của các ứng viên có thư tố cáo.

Qua thẩm định thì 12/16 ứng viên không đạt yêu cầu về công bố do không đủ bài theo yêu cầu. Hầu hết bài báo của các ứng viên này đều đăng trên các tạp chí Open Access (OA). Đây là các tạp chí mở, thường mất phí để đăng tải.

Năm nay, ngành Y học có 45 ứng viên được hội đồng GS Cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn GS, PGS. Tuy nhiên, chỉ có 40 ứng viên được Hội đồng GS ngành thông qua. Trong đó, có 9 ứng viên GS, 31 ứng viên PGS.

Trong khi đó, ngành Dược có 11 ứng viên được Hội đồng GS Cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn GS, PGS nhưng chỉ có 10 ứng viên được Hội đồng GS ngành thông qua. Trong đó, có 2 ứng viên GS, 8 ứng viên PGS.

Đến thời điểm này, đã có tới 37 ứng viên GS, PGS ngành Y và Dược bị tố cáo gian dối trong hồ sơ.

Theo đại diện Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, sau khi nhận được thư tố cáo một số ứng viên ngành y, dược không đủ tiêu chuẩn, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã yêu cầu hội đồng ngành y, dược rà soát, kiểm tra, xác minh nội dung đơn thư, email tố cáo và báo cáo Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đang tiếp tục rà soát hồ sơ ứng viên, đồng thời phối hợp với các hội đồng GS ngành, liên ngành để làm rõ các vấn đề chưa rõ đặc biệt đối với hồ sơ các ứng viên có ý kiến quan tâm của cộng đồng khoa học.

Từ năm nay việc xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư được thực hiện theo quy định mới. Quy định này được giới khoa học đánh giá là tiến bộ nhiều so với các quy trước đây.

Chẳng hạn, với quy định mới, lần đầu tiên toàn bộ hồ sơ của ứng viên được số hóa thành tài liệu điện tử có định dạng PDF (gọi là hồ sơ điện tử) và đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục ĐH (nơi nhận hồ sơ của ứng viên), trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước; hoặc linh hoạt một số tiêu chuẩn hình thức là một bước tiến lớn, trong đó có tiêu chuẩn công bố quốc tế có chất lượng...

Việc công bố hồ sơ điện tử của từng ứng viên cũng giúp nâng cao vai trò giám sát của giới chuyên môn, xã hội

Bài viết liên quan