Thêm ngân hàng nộp hồ sơ niêm yết HoSE

SeABank, lên sàn, HoSE, niêm yết cổ phiếu, ngừng chuyển nhượng cổ phiếu, dừng giao dịch, niêm yết, nợ xấu, giao dịch

Sở GDCK TP HCM thông báo nhận hồ sơ niêm yết hơn 1,2 tỷ cổ phiếu của SeABank vào ngày 24/11. 

Trước đó, SeABank thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung 1,2 tỷ cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). 

Cổ phiếu bị tạm ngừng chuyển nhượng từ 17h ngày 9/11 đến ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SeABank theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán hoặc đến khi HĐQT có nghị quyết khác thay thế. 

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, cổ đông đã thông qua niêm yết cổ phiếu trên HoSE - năm thứ ba liên tiếp SeABank lên kế hoạch này.

Lũy kế 9 tháng, SeABank lãi trước thuế 1.131 tỷ đồng, tăng 65%, tương đương 75% kế hoạch năm. Lãi sau thuế đạt 887 tỷ đồng, tăng tương đương so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng tài sản đến cuối tháng 9 ở mức 167.426 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng giảm 1% ở mức 97.870 tỷ đồng. Nợ xấu ở mức 2.183 tỷ đồng, tăng giảm 4%. Tỷ lệ nợ xấu 2,2%, giảm 0,1% so với đầu năm. 

Bài viết liên quan