Thêm 302 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán trong tháng 11

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2020.

Theo đó, trong tháng 11/2020, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 302 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 33 tổ chức và 269 cá nhân. So với tháng trước, số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài đã giảm 27 mã; còn so với cùng kỳ năm trước chỉ giảm 3 mã.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 62 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 44 tổ chức và 18 cá nhân. Đồng thời, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 7 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Như vậy, số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại của nhà đầu tư nước ngoài là 35.693 mã bao gồm 4.800 tổ chức và 30.893 cá nhân.

Bài viết liên quan