Thành viên HĐQT tiếp tục đăng ký mua 28 triệu cp HVG

Ủy viên HĐQT CTCP Hùng Vương (UPCoM: HVG) - ông Nguyễn Phúc Thịnh vừa đăng ký mua vào 28.27 triệu cp HVG từ ngày 27/11 - 25/12/2020.

Cụ thể, trong bối cảnh CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco, THA) đăng ký bán ra gần 57 triệu cp HVG từ ngày 20/11-18/12/2020, ông Thịnh đã đăng ký mua vào số lượng cổ phần khớp với khối lượng trên. Tuy nhiên, do nhu cầu cá nhân thay đổi, ông Thịnh chỉ thực hiện mua gần 28.27 triệu cp HVG, chiếm 50% số cổ phần đã đăng ký, tại ngày 20/11, qua đó nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại HVG từ 0% lên 12.45%.

Theo thống kê của Vietstock, tại ngày 20/11, cổ phiếu HVG xuất hiện giao dịch thỏa thuận với tổng khối lượng hoàn toàn trùng khớp với số cổ phần mà ông Thịnh đã thực hiện mua vào. Như vậy, ước tính ông Thịnh đã chi gần 135 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

Giao dịch thỏa thuận cổ phiếu HVG tại ngày 20/11

Nguồn: VietstockFinance

Sáng nay (26/11), ông Thịnh tiếp tục đăng ký mua vào 28.27 triệu cổ phần HVG với thời gian giao dịch dự kiến từ 27/11-25/12/2020 thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Như vậy, nếu giao dịch trên hoàn tất, ông Thịnh sẽ chính thức sở hữu gần 57 triệu cp HVG với tỷ lệ nắm giữ gần 25%.

Bài viết liên quan