Thanh Hoá khởi công cảng biển 450 tỉ đồng

Cảng tổng hợp Quang Trung tại Khu kinh tế Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư 450 tỉ đồng có khả năng tiếp nhận tàu đến 50.000 DWT, tương lai tiếp nhận được tàu có trọng tải đến 70.000 DWT.

Mới đây, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), Công ty TNHH Quang Trung đã tổ chức Lễ Khởi công Cảng Tổng hợp Quang Trung.

Theo đó, Công ty TNHH Quang Trung sẽ đầu tư xây dựng bến số 11 tại khu bến tổng hợp Cảng biển Nam Nghi Sơn thành Cảng Tổng hợp Quang Trung dài 250 m cùng các hạng mục, công trình đồng bộ liên quan khác. Theo thiết kế, cảng sẽ bảo đảm khả năng tiếp nhận tàu đến 50.000 DWT, tương lai tiếp nhận được tàu có trọng tải đến 70.000 DWT. Năng lực bốc xếp hàng hóa qua cảng này (cả hàng rời và hàng tổng hợp) được thiết kế 1,5 triệu tấn mỗi năm.

Dự án có tổng mức đầu tư 450 tỉ đồng và được đầu tư thành 2 phân kỳ, trong đó giai đoạn 1 (năm 2020 – 2021) xây dựng bến 11 cho tàu 50.000 DWT ra vào, và các hạng mục phía sau bến, như: Kè bảo vệ bờ, tôn tạo bãi, hệ thống đường bãi, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện. Giai đoạn 2 của dự án dự kiến sẽ được đầu tư sau năm 2021 nhằm nạo vét luồng tàu và khu nước trước bến đến độ sâu bảo đảm cho tàu có tải trọng đến 70.000 DWT vào bến neo đậu bốc xếp hàng hóa khi tuyến hàng hải vào khu cảng biển Nam Nghi Sơn đủ điều kiện cho tàu hàng cỡ lớn ra vào.

Bài viết liên quan