ThaiHoldings chốt danh sách phát hành hơn 296 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng

Thị giá 102.000 đồng/cổ phiếu, ThaiHoldings dự kiến phát hành 296,1 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần ThaiHoldings (mã THD-HNX) thông báo ngày 7/12/2020 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, ThaiHoldings dự kiến phát hành 296,1 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 539:2.961 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 539 quyền được mua 2.961 cổ phiếu mới). Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời hạn đăng ký mua từ ngày 14/12 đến ngày 18/1/2021.

Dự kiến sau phát hành ThaiHoldings sẽ tăng vốn điều lệ từ 539 tỷ đồng hiện nay lên 3.500 tỷ đồng. Theo phương án này, sau khi phát hành ThaiHoldings sẽ huy động được 2.961 tỷ đồng, công ty sẽ dùng 2.954 tỷ đồng để mua 204 triệu cổ phần tại TháiGroup, tương ứng tỷ lệ 81,6% với giá tối đa 15.000 đồng/cổ phần.

Còn lại 7 tỷ đồng được công ty dùng để thanh toán nợ phải trả ngắn hạn liên quan đến mảng thương mại thực phẩm cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đầu tư An Bình.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến 3/8/2020 ThaiHoldings có 1 cổ đông lớn duy nhất là ông Nguyễn Đức Thụy.

Được biết, 53,9 triệu cổ phiếu THD lên sàn HNX vào ngày 19/6/2020 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.000 đồng/cổ phiếu và đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/11/2020, giá cổ phiếu này đạt 102.000 đồng/cổ phiếu với 7.360 cổ phiếu được giao dịch.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý 3/2020 của THD đạt hơn 686 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đạt 1.155 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 57 tỷ và luỹ kế đạt 71 tỷ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Thaiholdings đạt 1.672 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ gần 170 tỷ lên hơn 688,5 tỷ đồng và hàng tồn kho cũng ghi nhận hơn 45 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Thaiholdings cũng tăng lần 4 lần so với hồi đầu năm từ 246 tỷ lên gần 994 tỷ đồng- trong đó nợ ngắn hạn tăng mạnh từ gần 195 lên mức 683 tỷ đồng - phải trả người bán tăng từ 130 tỷ lên hơn 589 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 65 tỷ hồi đầu năm lên hơn 135 tỷ đồng.

Bài viết liên quan