TDC chốt quyền chia cổ tức tiền mặt 10%

TDC dự chi 100 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2019.

Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HoSE: TDC) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Tổng số tiền dự chi đợt này là 100 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 20/11, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 19/11. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 17/12.

Năm ngoái, TDC ghi nhận doanh thu tăng gần 7% lên 1.956 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 24% đạt hơn 148 tỷ đồng. Theo đó, các cổ đông thống nhất mức chia cổ tức năm 2019 là 10% bằng tiền.

Đặt kế hoạch cho năm 2020, công ty đề ra mục tiêu tổng doanh thu giảm 18% xuống 1.314 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 17% còn 127,6 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức dự kiến không thấp hơn 8%. Báo cáo kinh doanh 9 tháng đầu năm cho thấy lợi nhuận sau thuế hơn 78 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ và hoàn thành 61% kế hoạch năm.

Trên thị trường cổ phiếu TDC đang giao dịch tại mức giá khoảng 9.300 đồng/cp, xấp xỉ vùng đỉnh lịch sử 9.700 đông/cp lập ngày 22/10 vừa qua. Cổ phiếu TDC bị điều chỉnh giá khi công ty duy trì chính sách cổ tức tiền mặt 10-14% từ 2013 đến nay.

Bài viết liên quan