Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án Làng đại học Đà Nẵng

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và UBND TP. Đà Nẵng quyết tâm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Làng đại học Đà Nẵng trong năm 2020. Xem thêm »