Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bố trí giờ vào lớp, ra chơi xen kẽ khi học sinh đi học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học. Xem thêm »