GELEX phát triển bền vững nguồn năng lượng tái tạo

Với lợi thế sẵn có trong sản xuất thiết bị điện và nguồn phát điện, GELEX đang đẩy mạnh đầu tư phát triển điện mặt trời, điện gió – nguồn năng lượng xanh có tiềm năng rất dồi dào. Xem thêm »