Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 13/8, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc đồng chủ trì tổ chức Kỳ họp lần thứ 9 Nhóm công tác hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc (Nhóm Công tác) lần đầu tiên theo hình thức trực tuyến. Xem thêm »