Bộ Công Thương lấy ý kiến Bộ Tài chính về điều hành xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương gửi văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính về phương án điều phối hạn ngạch và sử dụng 100.000 tấn gạo được tạm ứng trước theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Xem thêm »